Het Doktershuis Vinderhoute

Huisbezoek

Indien het voor u door omstandigheden niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan u steeds een huisbezoek aanvragen. Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden (en dus niet online).