Het Doktershuis Vinderhoute

Voorschriften, attesten en formulieren

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift nodig hebt.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom komt u hiervoor best op raadpleging.

Attesten voor werkongschiktheid of ongeschiktheid om naar school te gaan kunnen nooit worden verstrekt zonder dat u door uw arts werd gezien. Het attest is maar geldig op de dag van daadwerkelijk contact met de arts, u kan dus niet vragen om een ongeschiktheid in het verleden voor te schrijven (bv. de voorafgaande dag of week).

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.