Het Doktershuis Vinderhoute

Samenwerking binnen Het Doktershuis als hoeksteen om dit doel te bereiken

Het Doktershuis is een groepspraktijk waar 5 huisartsen actief zijn. Samen zorgen we voor continuïteit in de zorg.

Wij werken écht samen: dit betekent dat we niet willen concurreren binnen de praktijk.

Overleg vormt de basis van onze samenwerking. We doen dit praktisch door regelmatig kort onderling te overleggen waar nodig, en wekelijks uitgebreider bepaalde problemen die zich stellen bij patiënten te bespreken. Op die manier wordt uw probleem niet eenzijdig door één arts bekeken, maar wordt het vanuit meerdere ooghoeken belicht en besproken.

Het geïnformatiseerd dossiersysteem laat toe dat alle artsen op elk moment op de hoogte zijn van uw volledig dossier.

Geen van de artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene arts consulteert en de andere maal de andere. Integendeel zelfs, want op deze wijze kan u persoonlijk contact houden met alle artsen en een vertrouwensrelatie opbouwen. Dit kan in het bijzonder van pas komen bij een spoedgeval: het geeft u de zekerheid dat er op dat moment iemand bij u komt die u kent.

Indien u (voor een bepaald probleem) toch de voorkeur geeft om door één specifieke arts gezien te worden is dit steeds mogelijk, maar wordt dit best telefonisch of online reeds vermeld bij het maken van de afspraak.

We zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken de patiënten een betere dienstverlening en kwaliteit van zorg kunnen geven. Het geeft ons de mogelijkheid om tijd vrij te maken om ons bij te scholen en zo de snel evoluerende geneeskunde op de voet volgen. Tevens krijgen we daardoor ook
wat vrije tijd, waardoor we een echt familiaal en sociaal leven kunnen leiden, met de zekerheid dat onze patiënten ook tijdens een afwezigheid terecht kunnen bij het Doktershuis. Dit brengt ons dan weer gelukkiger en meer uitgerust op onze consultatie.